ตำรา จุดธูป 16 ดอก แก้ปัญหาการเงินติดขัด เป็นหนี้เป็นสิน

ตำรา จุดธูป 16 ดอก แก้ปัญหาการเงินติดขัด เป็นหนี้เป็นสิน

เปิดตำราความเชื่อโบราณ การแก้ปัญหาการเงินติดขัด ทำอะไรก็มีแต่ติดขัด เงินฝืดเคือง ค้าขายไม่คล่องมือ แก้ไม่หายวันนี้เรามีบทสวดเพื่อแก้กรรม
เคยสงสัยไหมทำอะไรก็มีแต่ติดขัด เงินฝืดเคือง ค้าขายไม่คล่องมือ แก้ไม่หายวันนี้เรามีบทสวดเพื่อแก้กรรม ช่วยให้การเงินคล่องมือขึ้น ด้วยวิธีง่ายๆตั้งสมาธิและตั้งใจ จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอก

ท่อง นะโม 3จบ

ตั้งจิตอธิฐานอันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยุ่นี้ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และ เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมา และ ขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้
ข้าพเจ้าชื่อ________ นามสกุล________ ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ
หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.