ส าว อ ยู่ กั บ ปู่วั ย 60” จนตั้งท้อง แต่ลูกปู่ไม่อยากให้เด็กคลอดออกมา เพียงเพราะว่า”

ส าว อ ยู่ กั บ ปู่วั ย 60 จนตั้งท้อง แต่ลูกปู่ไม่อยากให้เด็กคลอดออกมา เพียงเพราะว่าLeave a Reply

Your email address will not be published.