ฝนชุดใหญ่กำลังมา อีก2 วันมาแน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง พยากรณ์อากาศวันนี้-12-17 มิ.ย.65

ฝนชุดใหญ่กำลังมา อีก2 วันมาแน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง พยากรณ์อากาศวันนี้-17 มิ.ย.65

ฝนชุดใหญ่กำลังมา อีก2 วันมาแน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง พยากรณ์อากาศวันนี้-17 มิ.ย.65

ฝนชุดใหญ่กำลังมา อีก2 วันมาแน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง พยากรณ์อากาศวันนี้-17 มิ.ย.65

ฝนชุดใหญ่กำลังมา อีก2 วันมาแน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง พยากรณ์อากาศวันนี้-17 มิ.ย.65

ฝนชุดใหญ่กำลังมา อีก2 วันมาแน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง พยากรณ์อากาศวันนี้-17 มิ.ย.65
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.