คาถาแม่ชีบุญเรือน ท่องก่อนซื้อหวย คาถาเรียกทรัพย์ ได้ผลมาแล้วหลายคน

คาถาแม่ชีบุญเรือน ท่องก่อนซื้อหวย คาถาเรียกทรัพย์ ได้ผลมาแล้วหลายคน

ท่องก่อนซื้อหวย คาถาเรียกทรัพย์ ได้ผลมาแล้วหลายคน สำหรับนักลุ้นโชคลุ้นดวง การที่จะซื้อฉลากกินแบ่ง เสี่ยงด ว งกับตัวเลข แนะให้ท่องบทนี้ คาถาท่องก่อนซื้อหวย พระคาถาเรียกทรัพย์ คุณแม่บุญเรือน นิมิตมาจากพระอินทร์

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม อุบาสิกา ผู้สร้าง “พระพุทโธน้อย” วัตถุมงคลอันลือลั่นมีอำนาจจิตและชื่อเสียงในด้านอิทธิฤทธิ์ และบารมีในการช่วยผู้คน

ให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระ สิวลีมหาเถระหรือพระฉิมพลี จะเป็นมหาลาภ มหาโชค มหาโภคทรัพย์ และเจริญ ด้วยจตุรพิศพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติประสพสิ่งอันพึงปรารถณาทุกประการนั่นแล

กำลังวันที่กล่าวถึงมีดัง นี้คือ

วันอาทิตย์ 6

วันจันทร์ 15

วันอังคาร 8

วันพุธ 17

วันพฤหัสบดี19

วันศุกร์ 21

และวันเสาร์ 10

คาถาพระฉิมพลี(คาถาพระสีวลี) “ตั้งนะโมฯ ๓ จบ” แล้วว่า

“นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

ขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม จง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน เทอญ ฯ”
VDO

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.