ด่วนมาก พื้นที่เสี่ยงภัย พายุแรงขึ้นอีกพุ่งเข้าไทยทั้งลูก ระวังลมกระโชกแรงด้วย พยากรณ์อากาศวันนี้

วันที่ 16 มิ.ย.2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนภาคเหนือของประเทศและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตั้งเกี๋ย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย. เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ชัยนาท อุดรธานี ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม 5 อำเภอ 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 26 ครัวเรือน ดังนี้

ลำปาง เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน, ชัยนาท เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.วัดสิงห์ รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน, อุดรธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.ศรีธาตุ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน,

ชลบุรี เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.พานทอง รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน และ สุราษฎร์ธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.พระแสง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม


Leave a Reply

Your email address will not be published.