พร้อมรับสูงสุด70%ฝนตกหนัก ต่อเนื่องหลายวัน ระวัง ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -23-29มิ.ย.

พร้อมรับสูงสุด70%ฝนตกหนัก ต่อเนื่องหลายวัน ระวัง ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -29มิ.ย.

พร้อมรับสูงสุด70%ฝนตกหนัก ต่อเนื่องหลายวัน ระวัง ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -29มิ.ย.

พร้อมรับสูงสุด70%ฝนตกหนัก ต่อเนื่องหลายวัน ระวัง ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -29มิ.ย.

พร้อมรับสูงสุด70%ฝนตกหนัก ต่อเนื่องหลายวัน ระวัง ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -29มิ.ย.

พร้อมรับสูงสุด70%ฝนตกหนัก ต่อเนื่องหลายวัน ระวัง ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -29มิ.ย.
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.