อุตุเตือนด่วนฯ พื้นที่สีแดงรับมือ พายุฤดูร้อน โปรดระหวัง

อุตุเตือนด่วนฯ พื้นที่สีแดงรับมือ พายุฤดูร้อน โปรดระหวัง
หนักแน่ ตกต่อเนื่อง หลายวัน ฝนหยุดวันไหน ระวังนำ้ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้-27 พ.ค

อุตุเตือนด่วนฯ พื้นที่สีแดงรับมือ พายุฤดูร้อน โปรดระหวัง
หนักแน่ ตกต่อเนื่อง หลายวัน ฝนหยุดวันไหน ระวังนำ้ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้-27 พ.ค

อุตุเตือนด่วนฯ พื้นที่สีแดงรับมือ พายุฤดูร้อน โปรดระหวัง
หนักแน่ ตกต่อเนื่อง หลายวัน ฝนหยุดวันไหน ระวังนำ้ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้-27 พ.ค

อุตุเตือนด่วนฯ พื้นที่สีแดงรับมือ พายุฤดูร้อน โปรดระหวัง
หนักแน่ ตกต่อเนื่อง หลายวัน ฝนหยุดวันไหน ระวังนำ้ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้-27 พ.ค

อุตุเตือนด่วนฯ พื้นที่สีแดงรับมือ พายุฤดูร้อน โปรดระหวัง
หนักแน่ ตกต่อเนื่อง หลายวัน ฝนหยุดวันไหน ระวังนำ้ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้-27 พ.ค
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.