ระวัง รับฝนยาวต่อเนื่อง กลาง อีสาน ตวอ. 42จังหวัดรับฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศวันนี้-24-28พ.ค

ระวัง รับฝนยาวต่อเนื่อง กลาง อีสาน ตวอ. 42จังหวัดรับฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศวันนี้-24-28พ.ค

ระวัง รับฝนยาวต่อเนื่อง กลาง อีสาน ตวอ. 42จังหวัดรับฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศวันนี้-24-28พ.ค

ระวัง รับฝนยาวต่อเนื่อง กลาง อีสาน ตวอ. 42จังหวัดรับฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศวันนี้-24-28พ.ค

ระวัง รับฝนยาวต่อเนื่อง กลาง อีสาน ตวอ. 42จังหวัดรับฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศวันนี้-24-28พ.ค

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.