បន្ទាន់! រកឃើញអាណាព្យាបាលសិស្សម្នាក់ថ្នាក់ទី៦ នៅសាលា SIS ឆ្លងកូវីដ-១៩

រកឃើញអាណាព្យាបាលសិស្សម្នាក់ថ្នាក់ទី៦ នៅសាលា SIS សាខាក្បែរផ្សារដើមគរ កើតកូវីដ១៩ ដែលពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។ បច្ចុប្បន្ន សាលា SIS បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងផ្អាកការរៀនផ្ទាល់ជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយប្ដូរមករៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជំនួសវិញ៕ ប្រភព៖ ប្រជាប្រិយ

សូមមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *