អស់ទាស់!!! អ្នកចាប់ត្រីសម័យថ្មីមើលហើយហួសចិត្ត..(មានវិដីអូ)

យើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនតែងតែចូលចិត្តលេងទូរស័័័ព្ទនៅពេលទំនេរពីការងារ ពីកាសិក្សារ ដើម្បីបំបាត់ការអផ្សុក ហើយមនុស្សភាគច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់ និងបានលេង ហ្វេសបុក យូធូប ជាដើម ដែលមានវីដេសំណើចអូប្លែកជាដើម។

នាពេលថ្មីៗនេះមានវិដីអូមួយដែលកូនខ្មែបានបង្កើតឡើងនៅលើយូធូបឆានេលរបស់គេ អំពីវីធីចាប់ត្រីបែបបុរាណ ដែលធ្វើអោយមានការល្បីដល់ប្រទេសផ្សេងយកទៅផុសផ្សព្វផ្សាយបន្ត និងមានអ្នកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះករ។ តោះទៅមើលរៀបចាប់ត្រីរបស់គាត់៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *