យុវជនម្នាក់ ធ្វើឲ្យកុមារីទៅមានស្នាមដែរគួរអោយខ្លាចបែបនេះក៏ព្រោះតែ….

ករ ណីនេះបានកើតឡើងនៅភូមិថ្នល់បែកឃុំថ្មីស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីរសៀលថ្ងៃទី៩ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១។សមត្ថកិច្ចនគរបាលបានចា.ប់ជនសង្ស័.យម្នាក់បន្ទាប់ពីចា.ប់ក្មេងស្រីម្នាក់មិនបានសម្រេច។ជនសង្ស័.យឈ្មោះនឹមនៅអាយុ២២ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិថ្នល់បែកឃុំថ្មីស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារ។រីឯកុមារីរងគ្រោះអាយុ១៣ឆ្នាំជាសិស្ស។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅមុនពេលកើ តហេតុក្មេងស្រីរ.ងគ្រោះបានជិះម៉ូតូឌុបមិត្តភក្តិឈ្មោះរីមចន្ធីហៅគីមកពីភូមិប៉ាលហាលសង្កាត់ប៉ាលហាលក្រុងព្រះវិហារ។ពេលឡើងដល់លើផ្ទះនាងក៏ចូលក្នុងបន្ទប់សិតសក់រួចចេញមកវិញស្រាប់តែជនសង្ស័.យចាប់ទាញដៃនាងចូលក្នុងបន្ទប់វិញហើយប ង្ខំចា.ប់នាងតែមិនបានសម្រេចធ្វើឱ្យមានស្នា មជាំជាច្រើនកន្លែងដោយសាររើសបម្រាសគ្នាហើយបង្កការភ្ញាក់ផ្អើ ល។ក្រុមគ្រួសារកុមារីរងគ្រោះបានប្ដឹ.ងសមត្ថកិច្ចឱ្យចាប់ជនស.ង្ស័យតែម្ដង៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *