ម៉ែខុសហើយ!! ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូប​មិនត្រូវវ៉ៃកូនតូចផ្នែកទាំង៩ នេះដាច់់ខាត បើស្រលាញ់កូនពិត

នៅ​លើ​បណ្ដាញ​ទំនាក់​ទំនង​សង្គម បណ្ដា​មាតា​បិតា​ជាច្រើន​នៅលើ​សកល​លោក​មាន​ការ​រន្ធត់​ចិត្ត​ជា​ពន់ពេក​ ខណៈ​ដែល​ម្ដាយ​នៃ​កុមារ​ម្នាក់​ខឹង​នឹង​កូន​ដែល​ញុំា​បបរ ​ហើយ​ក្អួត​ចេញ រួច​គាត់​បាន​ទះ​កំភ្លៀង​ចំ​ក្បាល​កូន​ដោយ​កំហឹង​បណ្ដាល​ឲ្យកូន​ស្រែក​យំ​ដោយ​ឈឺចាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពី​លួង​កូន​ឲ្យឈប់​យំ​មក នាង​បាន​ឮ​កូន​តូច​ប្រាប់​ថា: “ ម៉ែអើយ កូន​ស្រេកទឹក​ហើយ​ងងុយ​ដេក​ណាស់!” បន្ទាប់​ពីផ្លាស់​សំលៀក​បំពាក់​ឲ្យ​កូន​ប្រុស​រួចមក នាង​ដាក់​កូន​ឲ្យដេក​ក្នុងបន្ទប់​។ ជាច្រើន​ម៉ោង​ក្រោយ​មក នាង​មិន​ឃើញ​កូន​ប្រុស​ភ្ញាក់​ឡើយ ហើយ​ក្រោយ​ពីនាង​ដាស់​កូនប្រុស​រួចមក​ទើប​នាង​ដឹង​ថា កូន​ប្រុស​របស់​នាង​បាន​លាចាក​លោក​នេះ​ទៅ​ហើយ ទាំង​វ័យក្មេង​ខ្ចី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឱមាតា​បិតាទាំង​ឡាយ​ដែល​កំពុងតែ​ខឹងកូន​អើយ ! តើ​អ្នក​ដឹង​ទេថា នៅ​លើ​ប្រាណ​កុមារ វាមាន​ផ្នែក​ចំនួន ៩ ដែល​អ្នកដាច់​ខាតមិន​ត្រូវ​វាយ​គឺ ១.ត្រចៀក៖ អ្នក​មិន​ត្រូវមួល​ត្រចៀក​កូន​ឡើយ ព្រោះ​វាជា​ផ្នែក​មួយ​ដែល​ឈឺ​ជាង​គេ ហើយ​បើ​អ្នកទះ​ចំត្រចៀក នោះ​វាប៉ះ​ពាល់​ខួរក្បាល​របស់​ក្មេង​ខ្លាំងណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ផ្នែក​ខាង​ក្រោយ​នៃក្បាល៖ នេះ​ជាកន្លែង​ខួរតូច ដែល​ជាបណ្ដុំ​នៃចលនា​នៃដំណក​ដង្ហើម។ ៣. ខ្នង៖ នេះ​ជា​បណ្ដុំ​នៃ​ជួរឆ្អឹង​ខ្នង ហើយ​បើវា​ត្រូវប៉ះ​ទង្គិច​ដោយ​កម្លាំង​ខ្លាំង នោះ​បណ្ដាល​ឲ្យខូច​ឆ្អឹងខ្នង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. កំប៉េះ​គូទ៖ នេះ​ជាផ្នែក​ដែល​មាតាបិតា​ចូលចិត្ត​វាយ​ជាងគេ។ វាជា​បណ្ដុំ​នៃ​សរសៃ​ឈាម​តូចឆ្មារ ហើយ​ការ​វាយ​ផ្នែកនេះ​ធ្វើឲ្យ​ក្មេង​ប្រុស​ខ្សោយ​ប្រដាប់ភេទ និង​ធ្វើឲ្យកុមារ​ខ្សោយប្រាជ្ញា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. បាត​ជើង៖ ផ្ទុយ​ទៅវិញ អ្នក​ជំនាញ​បាន​ក្រើន​រំឭក​ឲ្យមាតា​បិតាឧស្សាហ៍ស្ទាប​អង្អែល​បាត​ជើងកុមារ ព្រោះ​វាជា​បណ្ដុំនៃ​សរសៃ​ប្រសាទ​ជាច្រើន ហើយ​ការស្ទាប​អង្អែល​បាតជើង ជួយ​ឲ្យ​មាន​នូវការ​រីកចម្រើន​និងវិវឌ្ឍនៃ​សពា៌ង្គកាយ​នៃកុមារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ពោះ៖ ការ​ទះ​ត្រូវពោះ​ខ្លាំង ​បណ្ដាល​ប៉ះទង្គិច​ដល់​ថ្លើម លំពែង​ អណ្ដើក​ និង​ពោះវៀន​របស់កុមារ។ ៧. ទ្រូង៖ ​ការ​វាយ​ចំទ្រូង​ប៉ះ​ពាល់​ដល់សួត ផ្លូវ​ដង្ហើម និង​ឆ្អឹង​ជំនីរ​កុមារ។ ៨. បំពង់ក៖ការ​វាយ​ចំបំពង់​កបណ្ដាល​ឲ្យ​ប៉ះ​ទង្គិច​ផ្លូវដង្ហើម ឆ្អឹង​ខ្ចីនៃ​ឃោសិត​បំពង់ក​នៃកុមារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩. ដៃ៖ ដៃ​ជា​ផ្នែក​ដ៏សំខាន់​របស់កុមារ​ ហើយ​ការ​ស្ទាប ប៉ះ​វត្ថុ​របស់​កុមារជួយ​ឲ្យកុមារ​មាន​បញ្ញា​វាងវៃ ហើយ​មាតាបិតា​មិន​ត្រូវវាយ​ដៃ​របស់​កូនឡើយ ព្រោះ​មួយ​ជីវិត​របស់​កូនត្រូវ​ប្រើដៃ​ជារៀង​រាល់ថ្ងៃ។ សូម​មាតាបិតា​មេត្តាចៀស​វាង​ដាច់​ខាត​នៃ​ការប្រើ​អំពើ​ហឹង្សា​ទៅ​លើ​កូនៗ៕ សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ចែក​ចាយ​អត្ថបទ​មួយ​នេះ​ពី​លោក ទុត បូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *