เตือน 6 จังหวัด เตรียมรับมือมรสุมถล่ม

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง

ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศฉบับที่ 8 (129/2565) แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

โดยมี 6 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ผลกระทบจากคลื่นลมแรงในภาคใต้ช่วงวันที่ 30 พ.ค. 2 มิ.ย. ดังนี้ ระนอง 3 อำเภอ

ได้แก่ อ.เมืองระนอง อ.สุขสำราญ และอ.กะเปอร์ พังงา 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองพังงา อ.เกาะยาว อ.ทับปุด อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วป่า และอ.คุระบุรี
ภูเก็ต 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกระบี่ อ.กะทู้ และอ.ถลาง กระบี่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกระบี่ อ.คลองท่อม อ.เกาะลันตา อ.เหนือคลอง และอ.อ่าวลึก ตรัง 4 อำเภอ ได้แก่ อ.กันตัง อ.สิเกา อ.ปะเหลียน และอ.หาดสำราญ สตูล 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสตูล อ.ละงู อ.มะนัง และอ.ทุ่งหว้า

กอปภ.ก. โดย ปภ.จึงแจ้งเน้นย้ำไปยัง 6 จังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา และเขต 18 ภูเก็ต ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์คลื่นลมแรงระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.

โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ชาวประมง และผู้ประกอบกิจการเดินเรือ รวมถึงนำเครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ นำเรือเข้าที่กำบังเมื่อมีแนวโน้มเกิดคลื่นลมแรง และห้ามเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published.