สัญญาณฝนชุดใหม่มาแล้วอีก 2 วันฝนตกหนักลมแรงพยากรณ์อากาศวันนี้ -17 มิ.ย.

สัญญาณฝนชุดใหม่มาแล้วอีก 2 วันฝนตกหนักลมแรงพยากรณ์อากาศวันนี้ -17 มิ.ย.

สัญญาณฝนชุดใหม่มาแล้วอีก 2 วันฝนตกหนักลมแรงพยากรณ์อากาศวันนี้ -17 มิ.ย.

สัญญาณฝนชุดใหม่มาแล้วอีก 2 วันฝนตกหนักลมแรงพยากรณ์อากาศวันนี้ -17 มิ.ย.

สัญญาณฝนชุดใหม่มาแล้วอีก 2 วันฝนตกหนักลมแรงพยากรณ์อากาศวันนี้ -17 มิ.ย.
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.