ไหว้ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน ทำก่อนสิ้นปีนี้ชีวิตจะรุ่งเรืองร่ำรวย

ไหว้ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน ทำก่อนสิ้นปีนี้ชีวิตจะรุ่งเรืองร่ำรวย

ไหว้ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน ทำก่อนสิ้นปีนี้ชีวิตจะรุ่งเรืองร่ำรวย

ไหว้ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน ทำก่อนสิ้นปีนี้ชีวิตจะรุ่งเรืองร่ำรวย

ไหว้ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน ทำก่อนสิ้นปีนี้ชีวิตจะรุ่งเรืองร่ำรวย

ไหว้ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน ทำก่อนสิ้นปีนี้ชีวิตจะรุ่งเรืองร่ำรวย
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.