พายุพัดถล่มบ้านพัง 115 หลัง ต้นไม้ล้ม เกือบ 50 ต้น | 12-06-65 | ไทยรัฐทันข่าว

พายุพัดถล่มบ้านพัง 115 หลัง ต้นไม้ล้ม เกือบ 50 ต้น | 12-06-65 | ไทยรัฐทันข่าว

พายุพัดถล่มบ้านพัง 115 หลัง ต้นไม้ล้ม เกือบ 50 ต้น | 12-06-65 | ไทยรัฐทันข่าว

พายุพัดถล่มบ้านพัง 115 หลัง ต้นไม้ล้ม เกือบ 50 ต้น | 12-06-65 | ไทยรัฐทันข่าว

พายุพัดถล่มบ้านพัง 115 หลัง ต้นไม้ล้ม เกือบ 50 ต้น | 12-06-65 | ไทยรัฐทันข่าว

พายุพัดถล่มบ้านพัง 115 หลัง ต้นไม้ล้ม เกือบ 50 ต้น | 12-06-65 | ไทยรัฐทันข่าว
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.