ให้ครั้งสุดท้าย)​16/6/65ไม้มงคลให้โชค

ให้ครั้งสุดท้าย)​16/6/65ไม้มงคลให้โชค642✓จากพม่า​✓ แจ้งแล้วนะ​เงียบๆไว้ ((รีบหาไว้))หลวงปู่ทวด ให้ครั้งสุดท้าย)​16/5/65ไม้มงคลให้โชค
VDO 642✓จากพม่า​✓ แจ้งแล้วนะ​เงียบๆไว้ ((รีบหาไว้))หลวงปู่ทวด ให้ครั้งสุดท้าย)​16/5/65ไม้มงคลให้โชค

Leave a Reply

Your email address will not be published.