วันนี้มีฝน42 จังหวัด ฝนรอบใหม่มรสุมแรง ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -17-25 มิ.ย.

วันนี้มีฝน42 จังหวัด ฝนรอบใหม่มรสุมแรง ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -17-25 มิ.ย.

วันนี้มีฝน42 จังหวัด ฝนรอบใหม่มรสุมแรง ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -17-25 มิ.ย.

วันนี้มีฝน42 จังหวัด ฝนรอบใหม่มรสุมแรง ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -17-25 มิ.ย.

วันนี้มีฝน42 จังหวัด ฝนรอบใหม่มรสุมแรง ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -17-25 มิ.ย.

วันนี้มีฝน42 จังหวัด ฝนรอบใหม่มรสุมแรง ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศวันนี้ -17-25 มิ.ย.
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.