กรมอุตุฯแจงแล้ว ภูเขาไฟระเบิดในตองกา เตือนสึนามิขึ้นอ่าวไทย

กรมอุตุฯแจงแล้ว ภูเขาไฟระเบิดในตองกา เตือนสึนามิขึ้นอ่าวไทย

เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในตองกา จะส่งผลกระทบถึงประเทศไทย โดยจะเกิดสึนามิบริเวณฝั่งถึงอ่าวไทยตอนล่างนั้น ทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า

ข่าวสารดังข้างต้นมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีหน้าที่ รับผิดชอบในการตรวจ เฝ้าระวัง และให้บริการข่าวสารด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่าสึนามิที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทย ของประเทศไทย

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.