ตกทั้งวันทั้งคืน หนักแรงสะใจ ทุกภาคพร้อมรับฝน ระวัง น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้

ตกทั้งวันทั้งคืน หนักแรงสะใจ ทุกภาคพร้อมรับฝน ระวัง น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้

ตกทั้งวันทั้งคืน หนักแรงสะใจ ทุกภาคพร้อมรับฝน ระวัง น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้

ตกทั้งวันทั้งคืน หนักแรงสะใจ ทุกภาคพร้อมรับฝน ระวัง น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้

ตกทั้งวันทั้งคืน หนักแรงสะใจ ทุกภาคพร้อมรับฝน ระวัง น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้

ตกทั้งวันทั้งคืน หนักแรงสะใจ ทุกภาคพร้อมรับฝน ระวัง น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก พยากรณ์อากาศวันนี้
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.